Opiekun w domu pomocy społecznej Dębica - SIGMA

Opiekun w domu pomocy społecznej:

 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
3 Polityka społeczna
4 Komunikacja interpersonalna i społeczna
5 Podstawy opieki
6 Anatomia i fizjopatologia
7 Język obcy
8 Rewalidacja psychoruchowa
9 Język migowy
praktyczne:
10 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna
11 Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami
12 Pracownia  usprawniania ruchowego
13 Pracownia  pierwszej pomocy
14 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.03. odbywa się pod koniec IV semestru. 
 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!