Technik sterylizacji medycznej
Technik sterylizacji medycznej dokumentuje oraz przeprowadza procesy mycia,
dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu
i wyrobów medycznych do tych procesów.
Dobiera metody sterylizacji i dezynfekcji w zależności od rodzaju sprzętu.


 

Perspektywy pracy:
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- centralne stacje sterylizacji,
- gabinety stomatologiczne,
- gabinety kosmetyczne.

 

  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (2 weekendy w miesiącu) 

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
2 Język migowy
3 Język angielski
4 Technologia mycia  i dezynfekcji z elementami informatyki
5 Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
6 Technologia sterylizacji z elementami informatyki
praktyczne:
7 Wykonywanie dekontaminacji medycznej
8 Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
9 Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
dodatkowo:
10

Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

 

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top