Kosztorysant budowlany

Kosztorysant budowlany :

Kosztorysant wykonuje  prace związane ze sporządzaniem kosztorysów budowlanych, analizuje koszty ponoszone przy realizacji robót budowlanych, dokonuje opisu technologii i organizacji wykonywania robót, ustala ilości robót podane w przedmiarze i obmiarze, określa podstawy ustalania cen jednostkowych robót.

kosztorysant budowlany

Absolwent tego kierunku:

Zdobywa wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów.
Potrafi swobodnie obsługiwać programy z zakresu sporządzania kosztorysów.

 

  • Nauka trwa jeden rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

  • Absolwenci szkoły uzyskują dyplom ukończenia szkoły

  • Wydajemy dyplom również w języku angielskim

  • Opłata miesięczna: 139 zł

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp Przedmioty
1 Prawo budowlane
2 Podstawy kosztorysowania i normowania
3 Organizacja budowy
4  Konstrukcje budowlane
5 Metody kosztorysowania
6 Dokumentacja techniczno - projektowa
7 Zasady przedmiarowania i obmiarowania
8 Narzędzia informatyczne w kosztorysowaniu

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top