Opiekun osoby starszej Busko-Zdrój - SIGMA

Opiekun osoby starszej:

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

  • Praktyka zawodowa 8 tygodni

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ

  • wydajemy również dyplom w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2 Język migowy
3 Język obcy
4 Podstawy psychologii i socjologii
5 Komunikacja interpersonalna
6 Podstawy pomocy społecznej
7 Podstawy opieki
8 Elementy terapii zajęciowej
praktyczne:
9 Pracownia pierwszej pomocy
10 Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
11 Pracownia pomocy społecznej
12 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.02. odbywa się pod koniec IV semestru
 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!