Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

 

 

 

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (w III i IV semestrze) - w trakcie nauki 

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Stany zagrożenia życia i zdrowia
3 Język migowy
4 Język obcy w stomatologii
5 Komunikacja personalna  i społeczna 
6 Propedeutyka stomatologiczna
7 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
8 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
9 Wychowanie fizyczne
praktyczne:
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
11 Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
12 Praktyka zawodowa
dodatkowo:
13 Podstawy przedsiębiorczości - dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej

 

 

 

Zostaw maila.

Prześlemy Ci najnowsze informacje.

top