Technik masażysta

Technik masażysta wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.

Perspektywy pracy:

 

- zespoły oraz gabinety rehabilitacyjne,

- szpitale, kliniki, przychodnie,

- instytucje lecznictwa uzdrowiskowego,

- gabinety odnowy biologicznej,

- gabinety kosmetyczne,

- kluby sportowe,

- własna działalność gospodarcza.

 

 

 


 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry
  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie  w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA MASAŻYSTY

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

Plan nauczania

Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Język obcy w ochronie zdrowia
3 Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i  życia
5 Język migowy
6 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
7 Teoretyczne podstawy masażu
8 Anatomia z fizjologią
9 Zarys fizjoterapii z kinezyterapią
10 Zagadnienia kliniczne masażu
praktyczne:
11 Wykonywanie masażu w medycynie
12 Wykonywanie masażu w sporcie
13 Wykonywanie masażu prozdrowotnego
  Praktyki zawodowe
dodatkowo:
14 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.10.odbywa się pod koniec IV semestru

 

 

Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

top